Oto materiały z dnia piątego:

 

 

Po obejrzeniu dzisiejszego nagrania:

Wprowadź do swojej codziennej praktyki wieczorne wyrażanie wdzięczności. W swoim dzienniku wymień co wieczór minimum 3 rzeczy (ludzi, sytuacje, itp) za które jesteś wdzięczna. Codziennie niech to będą inne 3 rzeczy :) Poza samym wymienieniem ich, napisz czemu odczuwasz wdzięczność, opisz co powoduje te uczucia, nie ograniczaj się jedynie do wypunktowania.