Oto materiały z dnia ósmego:

 Po obejrzeniu dzisiejszego nagrania:


Oceń intensywność każdej z myśli z wczorajszej listy w skali 0-10.

Opukaj każdą z myśli, które mają intensywność powyżej 5 używając poniższego schematu:

Najpierw stwórz zdanie ustawienia, które będzie brzmiało tak:

"Pomimo, że __________________________[tu wstawiasz myśl/emocję/blokadę z listy], całkowicie kocham i akceptuję samą siebie.”

Teraz możemy zacząć proces opukiwania. Zaczynamy od opukiwania punktu karate, przy jednoczesnym trzykrotnym powtórzeniu zdania ustawienia. Opukujemy tą ręką, którą jest nam wygodniej. 

Następnie przechodzimy do opukiwania pozostałych ośmiu punktów, przy każdym powtarzając na głos tę myśl, emocję którą chcemy wyciszyć. Zaczynamy od punktu na początku brwi a kończymy na czubku głowy. 

Opukujemy 3-5 rund po ośmiu punktach i robimy chwilę przerwy. Bierzemy 3 głębokie wdechy po czym na głos lub w myślach wypowiadamy myśl, która opukujemy i zadajemy sobie pytanie: czy zmieniło się coś na skali (jeśli tak - zapisujemy), i czy pojawił się jakiś nowy aspekt (jeśli tak - zapisujemy). Kontynuujemy opukiwanie i przerwy aż do momentu gdy intensywność naszych emocji zejdzie do poziomu 0-2.


Zrzut ekranu 2019-06-03 o 15.16.43.png